არ დაიჯერებთ

არ დაიჯერებთ,მაგრამ პირველი თაობის #iPhone მფლობელი ამ დრომდე თავისი სმარტფონით იღებს სურათებს.მართალუა ამ 1პ ელის განმავლობაში ის გაუმართავი გახდა და ასეთ ფსიქოდელიკურ გამოსახულებებს იღებს. მგრამ ამ სურათებში რაღაც არის,არა?)